Zangfu

Kroppens inre organ kallas för zangfu. Zang tillhör yin organen och fu tillhör yang organen

Zang och fu är intimt förknippade med varandra. Zang ligger i kroppens inre dellar medan fu ligger i de yttre delarna. Varje zangorgan stöds av ett fuorgan.

De 6 Zangorganen består av: hjärta, lever, mjälte, lungor och njurar. Och de 6 fuorganen är: gallblåsa, mage, tunntarm, tjocktarm, urinblåsa och triååelvärmare.