Tui-na massage

Kinesisk tui-na massage är en effektiv behandling för fysiska skador och används inte bara för att behandla redan konstaterade sjukdomar utan också för att förebygga och hejda obalanser i tid.

Tui-na massage är en gammal välkänd behandlingsmetod i Kina. Den är en integrerad del av traditionell kinesisk medicin (TCM) och utförs av läkare på sjukhus och klinker. Själva namnet Tui-Na kommer från två vanliga tekniker i massagemetoden: Tui som betyder sträck och Na som betyder dra.

Innan man utför tui-na massage, ställs en diagnos enlig kinesisk medicin. Liksom vid andra behandlingsmetoder görs sedan en analys utifrån patientens symptom.

Genom massagen kan man reglera qi- och blodflödet och motverka obalanser som uppstått av qi och blod. Man använder sig av olika typer av manipulationer som massage, led-, och muskeljustering samtidigt som man stimulerar akupunkturpunkter för att lösa upp akuta eller kroniska tillstånd i muskel-, ledsystemet, men också vid andra typer av besvär.

Massage