Yin & Yang

Allt i naturen består av två motsatta krafter som samverkar med varandra. Det är Yin och Yang.

Yin är en metafor för det kvinnlig och Yang för det manlig. Yin omfattar t.ex. kvinna, måne, fukt, jord, vila och kyla, och Yang omfattar t.ex. man, sol, ljus, himmel, aktivitet och värme.

Yin och Yang är huvud begreppet i traditionell kinesisk medicin. Yin är av kroppens inre och Yang står för kropps yta. Varje organ i kroppen är sammansatt av Yin och Yang. De kämpar mot varandra och samverka ändå till en harmonisk helhet.

Man blir sjuk när Yin och Yang är i obalans. Två patienter med samma sjukdom kan få helt olika typer av behandlingar beroende på om det är Yin eller Yang obalans

Yin & Yang