Kinesiska Örter (Örtmedicin)

90 procent av traditionell kinesisk medicinska behandlingarna består av naturliga örter. Vid en kombination av örtmedicin och akupunktur förbättras behandlingsresultaten drastiskt, och helt utan biverkningar!

Kinesiska örter använder sig av hundratals ingredienser, huvudsakligen från växtvärlden. Växterna kan kombineras i tusentals recept vilka har utvecklats under tidens lopp för att behandla så gott som alla slags sjukdomar. Ett recept innehåller vanligen 16-20 olika sorters ingredienser som ska kokas till ett extrakt. Fördelen med extraktet är att det lätt tags upp av kroppen och ger snabb effekt.

Vid varje behandlingstillfälle ställs en ny diagnos för att först ta reda på patientens tillstånd och sedan reglera örtblandningen enligt behov.

Det finns många olika kinesiska örter att välja mellan. Dessutom finns det ingen biverkning från kinesiska örtmediciner. Vi har ett sortiment på 400 örter av högsta kvalitet som vi sammansätter till individuella recept till varje patient. Vi säljer också patenterade sorters örtmedicin.

Nedan är ett urval på sjukdomar som kan behandlas av kinesiska naturliga örter eller patenterade sorters örtmedicin

 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Luftvägsinfektioner (Hosta, Förkylning)
 • Ögonsjukdomar
 • Gynekologiska sjukdomar (Mensvärk, PMS, mens upphört)
 • Klimakteribesvär
 • Urinvägsinfektion
 • Skelett- och muskelvärk
 • Depression (Ångest)
 • Högt blodtryck
 • Skösköld problem
 • Barnlöshet
 • Yrsel
 • Hjärnblödning (stroke)
 • Sömnlöshet
Örter