Fem elementen

De fem elementen: trä (木), eld (火), jord (土), metall (金) och vatten (水).

Lever är trä, hjärtat är en eld, mjälte år jord, lungan är metall och njure är vatten.

Fem element påverkar varandra i en närande cykel och i en kontrollerande cykel. Trä ger näring till eld, eld ger näring till jord, jord ger näring till metall, metall ger näring till vatten. Trä kontrollerande jord, jord kontrollerande vatten, vatten kontrollerande eld, eld kontrollerande metall, metall kontrollerande trä. Om ett organ i kroppen är obalans. Det kan påverka till andra organ, t.ex. fot ödem. Det betyder att mjälte - jordelementen transport inte är bra . detta påverkar trä elementet levern som i sin tur påverkar vattenelementet njuren vilket orsakar att vatten inte kan cirkulera uppåt utan stannar i foten och ger ödem. De fem elementen är betydelsefulla både vid diagnos och behandling. varje element ingår två organ, ett Yin - respektive ett Yangorgan. När man vet vilket elementen som hamnat i obalans förstår man vilken behandling som är lämplig och hur prognosen för utvecklingsförloppet se ut.

Fem elementen