Kinesisk diagnos

"Det yttre reflekterar det inre" är kärnbegreppet inom Kinesisk diagnos.

Kinesisk diagnos bygger på en komplicerad process som består av 4 undersökningar:

  • Observera och lyssna på patienten
  • Ställa frågor
  • Titta på tungan färg, form, beläggning
  • Känna på pulsen

Kombinationen av dessa metoder ger den mest korrekta bedömningen.

Behandlingens effekt är direkt kopplad till diagnosens riktighet. Karakteristisk för kinesisk diagnos är puls och tung undersökningar som kräver många års erfarenhet. Pulsen och tungan talar om inre förändringar i form av obalans

kinesisk medicin och akupunktur