Nefrotiskt syndrom behandlingar

Kvinna, 40 år gammal, 2001

December 2001, lider hon av övre luftvägsinfektion. Till att börja med sjukdomskänsla, ryggvärk, svullnad av ansikte och ben, hela kroppen. Ödemet var mycket kraftigt och allvarligt. Urinprovet visade protein 4 "+". På sjukhuset fick hon diagnosen Nefrotiskt syndrom. Hon var på sjukhus i ett halvår utan att förbättras. Senare med ett stort antal hormonbehandlingar och cyklofosfamid, gick protein ner till 2 "+". Men hon upplevde mycket biverkningar. Senare gick hon över till traditionell kinesisk medicin i mer än sex månader. Urinprovet visade alltid protein 2 "+". Februari 2003 började hon ta behandling med vår traditionella kinesiska medicin. En månad efter det började proteinet minska och hon mådde bättre. Efter sex månader återvände hon till det normala. Hon fortsatte underhållsbehandling under ett år tills allt var helt läkt. Återgång i arbete år 2005. Sedan dess har hon mått mycket bra.

Pojke, 3 år , 2002

Under april 2002 fick han en förkylning. Ögonlocken svullnade och blev ödematösa. På sjukhuset fick han diagnosen Nefrotiskt syndrom. Han behandlades med västerländsk medicin, hormonbehandling 1,5 år. Pojken mådde trots behandling allt sämre. November 2004, kom han till vår klinik. Hans ögonlock och nedre extremiteter var mycket svullna. Han hade täta förkylningar. Urinprov visade protein 4 "+", ockult blod i 3 "+". Efter två veckor med TCM och akupunktur behandling hade hans svullnad minskat kraftigt och laboratorieproverna förbättrats. Sex månader efter behandlingen återvände allt till det normala. Efter vila i hemmet kom han på återbesök. Hans mamma var glad och sade: "Under årens lopp har barnet varit friskare och robustare än genomsnittet. Tack vare er har mitt barn fått livet åter!"

Tonårsflicka, 17 år gammal, 2003

Under 2003 var hon svullen i hela kroppen efter en förkylning. Rutinundersökning av urin visade protein (++++), vita blodkroppar (++++). På sjukhuset fick hon diagnosen Nefrotiskt syndrom. Hon fick symtomatisk behandling 1 år. Men hon blev inte bättre, den fysiska konditionen försämrades. Flickan klarade med svårighet att gå 10 meter. Familjen var helt desperat och tänkte att deras dotter kommer att dö. I april 2003 kom hon till vår klinik. Hon fick behandling med traditionell kinesisk medicin och akupunktur. Efter en månad var svullnaden på väg bort. Urinprovet visade protein(++). Hon kände sig starkare i kroppen och fick krafter att övervinna sjukdomen. Efter sex månaders behandling var alla tester normala. Understödjande behandling i 2 år. I maj 2005 återvände hon till normal skolgång och fritidsaktiviteter. Sedan dess har hon varit frisk.

Kvinna, cystor på njure, under behandling hos oss. 2011

Läsa mer här om hennes sjukdom och förfrisknings progress