Akupunktur

Kinesisk akupunktur är en behandlingsmetod som har använts i årtusenden i Kina för att bota sjukdomar. Antalet sjukdomar som kan behandlas med akupunktur är synnerligen stort, särskilt kroniska sjukdomar.

Akupunktur innebär att nålar sticks genom huden i speciella akupunkturpunkter. Nålarna som används är rostfria, tunna, och sterila. Patienten känner ett litet stick, men inte så mycket som vid blodprovstagning. Det finns mer än tusen akupunkter på kroppen och varje punkt har sin speciella funktion. Olika kombinationer av punkter väljs vid olika sjukdomar

Helhetens filosofi säger att människan är en organiserad kropp, dvs sjukdomar kan synas genom organ och kroppens meridianer. Kroppens meridianer kallas de linjer som förbinder kroppens punkter som hör till samma organ eller funktion. I meridianerna finns det en ström av energi. Genom att stimulera akupunkter och meridianer med nålar återskapas balansen och patienten befrias från sjukdom.

Akupunktur